Instructiuni

 

Pentru a putea inscrie un debitor/debit trebuie sa fie indeplinite cateva conditii prealabile:

 1. Sa aveti urmatoarele:
  1. Sa existe un titlu ferm (contract, comanda ferma, etc.).
  2. In titlu sa existe trecuta in mod expres si neechivoc obligatia debitorului (poate fi orice obligatie: de a da, de a nu da, de a face, de a nu face, de plata, etc.).
  3. Pentru obligatiile de plata sa existe documente contabile legale (factura fiscala, NU SUNT ACCEPTATE FACTURILE PRO FORMA).
  4. Solicitantul sa aiba calitatea de creditor al obligatiei (calitatea sa reiasa din titlul ferm).
  5. Debitorul sa fie pus in intarziere la executarea obligatiei (fie prin efectul contractului, fie prin notificare scrisa cu dovada de transmitere valabila confirmare de primire, borderou scrisoare recomandata, notificare prin executor judecatoresc, etc. NU SUNT ACCEPTATE: CONFIRMARI FAX, E-MAIL, sau altele asemenea).
 2. Sa executati copii legalizate sau certificate ca fiind conform cu originalul sub semnatura originala a reprezentantului legal al Creditorului solicitant si stampila in original a acestui, dupa TOATE DOCUMENTELE mentionate anterior si sa pregatiti un plic autoadresat cu timbrajul necesar expedierii din Bucuresti catre adresa Dvs.
 3. Sa completati IN TOTALITATE, sa semnati si sa stampilati atatea formulare de inscriere cate debite urmeaza a fi inscrise si delegatia pe care le puteti accesa prin click pe link-urile subliniate.
 4. Persoana desemnata prin delegatie sa vina cu TOATE DOCUMENTELE mentionate la pct. 2 - 3 la sediul nostru pentru a efectua inscrierea in timpul urmatorului program: luni vineri 10.oo 13.oo.

 

Odata sosit la sediul nostru va vor fi verificate toate documentele, si se va decide inscrierea sau respingerea inscrierii.

 

Dupa inscrierea debitorului/debitului in Lista, Dvs. veti primi in scris un raport al inscrierilor efectuate, prin grija Administratorului acestui site in plicul autoadresat pe care l-ati lasat la noi.